Еднофамилна жилищна сграда

  • Категория: Жилищни Сгради и Комплекси
  • Фаза: В процес на изпълнение
  • Местоположение: с. Трудовец

Сградата е проектирана като съчетание на два преплитащи се обема от скатни покриви, преминаващи в наклонени фасади към естествения терен.