Комплекс Вилни Сгради

  • Категория: Ваканционни Комплекси
  • Фаза: Идеен Проект
  • Местоположение: с. Ковачевци, гр. Перник

Комплекс Вилни сгради:

Комплексът се състои от 4 вилни сгради в алпийски стил изцяло изградени от дървени трупи, със силно изявени скатни покриви и подчертани архитектурни елементи с камък.