Услуги

Предпроектно проучване

Предварителната подготовка и обследване е гаранция за успеха на всяка поставена задача.

Инвестиционно проектиране

Трудоемка, комплексна и в същото време безгранична за въображението на твореца дейност.

Устройствено планиране

Планирането заема основно място в целенасоченото устройство и развитие на територията.

Интериорен дизайн

Нашата основна задача е детайлно моделиране, разработване и декориране на пространството.

Авторски надзор

Контролът по време на строителството е препоръчителен за прецизното изпъленение на проекта.

Тримерно моделиране

Визуализирането е начин да се представи крайният резултат преди изпълнението на проекта.